Stiftet en sommeraften i 1985

Orientalsk Selskab for Tæppekunst

Om selskabet

Selskabet for Orientalsk Tæppekunst har som formål at udbrede kendskabet til og forståelse for den orientalske tæppekunst.

Det gør vi blandt andet ved at arrangere foredragsaftener og besøg, hvor der også bliver set og følt på tæpperne, som medlemmerne tager med fra deres egne samlinger.Alle der interesserer sig for tæpper og tekstiler kan blive medlem af vores forening. Det er bestemt ikke et krav, at man skal være ”ekspert”. Vi har alle været nybegyndere og foreningens medlemmer er meget villige til at dele ud af deres store viden. Både private og professionelle tæppefolk kan melde sig ind. Foreningen er ikke engageret i nogen former for kommerciel tæppehandel.

Klubaftenerne foregår i lokaler hos Zeichner/Wiinstedt på Strandboulevarden 9, 2100 København Ø, når vi ikke er på besøg ”ude i byen”.

Interesserede er velkomne som gæster til vores arrangementer. Det koster en halvtredser. Så kan man se, hvad det er vi laver og måske melde sig ind i foreningen. Hvert år til jul holder tæppe-foreningen en hyggelig julemiddag for medlemmerne med en traditionsrig ”auktion”, hvor medlemmerne handler tæpper med hinanden og hvor der sælges bøger om tæppekunsten fra medlemmernes samlinger.

Om selskabet

Selskabet for Orientalsk Tæppekunst har som formål at udbrede kendskabet til og forståelse for den orientalske tæppekunst.

Det gør vi blandt andet ved at arrangere foredragsaftener og besøg, hvor der også bliver set og følt på tæpperne, som medlemmerne tager med fra deres egne samlinger.Alle der interesserer sig for tæpper og tekstiler kan blive medlem af vores forening. Det er bestemt ikke et krav, at man skal være ”ekspert”. Vi har alle været nybegyndere og foreningens medlemmer er meget villige til at dele ud af deres store viden. Både private og professionelle tæppefolk kan melde sig ind. Foreningen er ikke engageret i nogen former for kommerciel tæppehandel.

Klubaftenerne foregår i lokaler hos Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte eller hos Zeichner/Wiinstedt på Strandboulevarden, når vi ikke er på besøg ”ude i byen”.

”Interesserede er velkomne som gæster til vores arrangementer. Det koster en halvtredser. Så kan man se, hvad det er vi laver og måske melde sig ind i foreningen,” siger formanden Søren Nissen. Hvert år til jul holder tæppe-foreningen en hyggelig julemiddag for medlemmerne med en traditionsrig ”auktion”, hvor medlemmerne handler tæpper med hinanden og hvor der sælges bøger om tæppekunsten fra medlemmernes samlinger.

Lidt om foreningens historie

Registreret, analyseret og identificeret

Foreningen blev stiftet i 1985 på initiativ af Else Krøjgaard og nu afdøde Hans Elmby. I årene 1975 til 1980 underviste Else Krøjgaard syv store hold af tæppeinteresserede på aftenskolen FOF og da hun stoppede med at undervise tog en af hendes dygtigste elever, Hans Elmby, over. Han fortsatte med at undervise i tæpper på aftenskole indtil han åbnede sin egen tæppeforretning med speciale i turkmenske tæpper.

Undervejs stod Else Krøjgaard også for en studiekreds på Kunstindustrimuseet, hvor hun og hendes elever fik registreret, analyseret og identificeret alle museets tæpper, der ellers blot havde ligget på depot i mange år.

Mange af eleverne fra ”tæppe-holdene” syntes, at der var brug for en forening for tæppeinteresserede. ”Vi syntes, at det var synd, at alle vi, der kendte hinanden så godt og havde den fælles interesse, ikke skulle se hinanden mere,” siger Else Krøjgaard. Og så blev Selskabet for Orientalsk Tæppekunst stiftet en sommeraften i juni 1985 på Hans Elmbys græsplæne i Gentofte. Gennem årene har den fælles interesse for tæpper også ført til personlige venskaber for flere af medlemmerne.

Hans Elmby, der var internationalt anerkendt som ekspert i turkmenske tæpper, var formand for foreningen til sin død i slutningen af 2004. En af hans tidligere elever fra ”tæppeskolen” Ulla Nissen, der var indehaver af tæppeforretningen ”Galleri Abrash” i Gentofte, overtog formandsposten. Ved Ulla Nissens ligeledes alt for tidlige død i 2006 blev hendes mand møbelarkitekt Søren Nissen valgt som formand for foreningen.

Lidt om foreningens historie

Registreret, analyseret og identificeret

Foreningen blev stiftet i 1985 på initiativ af Else Krøjgaard og nu afdøde Hans Elmby. I årene 1975 til 1980 underviste Else Krøjgaard syv store hold af tæppeinteresserede på aftenskolen FOF og da hun stoppede med at undervise tog en af hendes dygtigste elever, Hans Elmby, over. Han fortsatte med at undervise i tæpper på aftenskole indtil han åbnede sin egen tæppeforretning med speciale i turkmenske tæpper.

Undervejs stod Else Krøjgaard også for en studiekreds på Kunstindustrimuseet, hvor hun og hendes elever fik registreret, analyseret og identificeret alle museets tæpper, der ellers blot havde ligget på depot i mange år.

Mange af eleverne fra ”tæppe-holdene” syntes, at der var brug for en forening for tæppeinteresserede. ”Vi syntes, at det var synd, at alle vi, der kendte hinanden så godt og havde den fælles interesse, ikke skulle se hinanden mere,” siger Else Krøjgaard. Og så blev Selskabet for Orientalsk Tæppekunst stiftet en sommeraften i juni 1985 på Hans Elmbys græsplæne i Gentofte. Gennem årene har den fælles interesse for tæpper også ført til personlige venskaber for flere af medlemmerne.

Hans Elmby, der var internationalt anerkendt som ekspert i turkmenske tæpper, var formand for foreningen til sin død i slutningen af 2004. En af hans tidligere elever fra ”tæppeskolen” Ulla Nissen, der var indehaver af tæppeforretningen ”Galleri Abrash” i Gentofte, overtog formandsposten. Ved Ulla Nissens ligeledes alt for tidlige død i 2006 blev hendes mand møbelarkitekt Søren Nissen valgt som formand for foreningen.

Bestyrelsen

Formand
Boris Wiinstedt Zeichner
Tlf. nr. 29 44 35 08
E-mail: boris@zeichner.dk
Hjemmeside

Bestyrelsesmedlemmer
Henrik Schleppegrell
E-mail: h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

Jan Andersen
E-mail: ja@taeppeklubben.dk

Mads Raahauge Heeager
E-mail: heeager@hotmail.com

Ivan Sønderholm Christensen
E-mail: ivan@jozan.dk

Sponsorer

Formand
Boris Wiinstedt Zeichner.

Selskabet for Orientalsk Tæppekunst takker vores hovedsponsor foreningens formand Boris Wiinstedt Zeichner for virkeliggørelsen af denne hjemmeside.

Bestyrelsen

Formand
Boris Wiinstedt Zeichner
Tlf. nr. 29 44 35 08
E-mail: boris@zeichner.dk
Hjemmeside

Bestyrelsesmedlemmer
Amir Sadigh

Henrik Schleppegrell
E-mail: h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

Jan Andersen
E-mail: ja@taeppeklubben.dk

Sponsorer

Formand
Boris Wiinstedt Zeichner.

Selskabet for Orientalsk Tæppekunst takker vores hovedsponsor foreningens formand Boris Wiinstedt Zeichner for virkeliggørelsen af denne hjemmeside.

Mission & Vision

Et minimum af viden

”Selskabet for Orientalsk Tæppekunst” har i mere end 20 år arbejdet for at udbrede kendskabet til den orientalske tæppekunst, som mange mennesker dagligt oplever i hjemmet i form af ægte tæpper på gulvet.

Men tæppekunsten er meget mere end gulvbelægning.

Det er også nomadefolkenes kulturhistorie gennem århundreder og de traditionelle tæppelandes ofte dramatiske historie, hvor for eksempel den russiske revolution i 1917 satte en stopper for den traditionelle fremstilling af de klassiske caucasiske tæpper.

Tæppeproduktionen i Caucasus overgik til produktions-kollektiver og tæpperne mistede den charme og de farver, der i dag gør de antikke caucasiske tæpper så eftertragtede.

Skal man investere i et ægte tæppe, hvad enten man køber det hos en tæppehandler eller på en auktion, er et minimum af viden nødvendig, hvis man skal undgå at blive ”snydt”.

Selskabet for Orientalsk Tæppekunst holder seks-otte arrangementer om året med for eksempel foredrag og diskussioner om emner indenfor tæppekunsten og der bliver kigget og følt på de tæpper, som medlemmerne tager med fra deres samlinger.

Læs mere under ”Arrangementer” her på hjemmesiden.

Mission & Vision

Et minimum af viden

”Selskabet for Orientalsk Tæppekunst” har i mere end 20 år arbejdet for at udbrede kendskabet til den orientalske tæppekunst, som mange mennesker dagligt oplever i hjemmet i form af ægte tæpper på gulvet.

Men tæppekunsten er meget mere end gulvbelægning.

Det er også nomadefolkenes kulturhistorie gennem århundreder og de traditionelle tæppelandes ofte dramatiske historie, hvor for eksempel den russiske revolution i 1917 satte en stopper for den traditionelle fremstilling af de klassiske caucasiske tæpper.

Tæppeproduktionen i Caucasus overgik til produktions-kollektiver og tæpperne mistede den charme og de farver, der i dag gør de antikke caucasiske tæpper så eftertragtede.

Skal man investere i et ægte tæppe, hvad enten man køber det hos en tæppehandler eller på en auktion, er et minimum af viden nødvendig, hvis man skal undgå at blive ”snydt”.

Selskabet for Orientalsk Tæppekunst holder seks-otte arrangementer om året med for eksempel foredrag og diskussioner om emner indenfor tæppekunsten og der bliver kigget og følt på de tæpper, som medlemmerne tager med fra deres samlinger.

Læs mere under ”Arrangementer” her på hjemmesiden.

Vedtægter & Foreningens love

§ 1. Foreningens navn:
Foreningens navn er Selskabet for Orientalsk Tæppekunst

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at udbrede kendskab til og forståelse for orientalsk tæppekunst samt anden folkelig tekstilkunst.

§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der støtter foreningens formål. Anmodning om medlemskab rettes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem og kan ekskludere et medlem. En eksklusion skalefterfølgende godkendes af generalforsamlingen.

§ 4. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højestemyndighed, afholdes hvert andet år inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse – herunder e-mail eller tilsvarende sikker forsendelsesmåde- til medlemmerne. Dagsorden skal indgå i indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 5. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Herunder oplyses om selskabets aktuelle økonomiske situation.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Eventuelt

§ 6. Stemmeret og afstemning:
Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller 3 medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

M

§ 7. Vedtægtsændringer/ selskabets opløsning:
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af forslag herom kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for
forslaget.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af
bestyrelsen ønsker det eller når mindst 10 af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter ønske om det.
Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af motiveret dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter ønske er fremkommet og indkaldes med samme varsel, og afholdes i øvrigt, som den ordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide kan bestyrelsen foretage en midlertidig udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem, der gælder indtil næste generalforsamling, hvor valg skal finde sted.
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen. Formanden har tegningsret over foreningens økonomiske midler Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller anden forpligtelse foreningen bliver pålagt.
Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne formand, og næstformand på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. For at være valgbar, skal den opstillede have tilkendegivet at være villig til at modtage valg.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelses beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.

§ 10. Ved Foreningens opløsning:
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Nationalmuseets tekstilsamling.

Vedtaget på generalforsamling d. 30. september 2021.