Torsdag 27. april 2023 var generalforsamling, middag og auktion. Efter auktionen blev aftenens tæppe fremvist. Se referat samt billeder fra arrangementet.

Referat fra generalforsamlingen 27. april 2023:
Martin Melchior valgtes som dirigent og Jan Andersen som referent. GF var indkaldt med knapt fire ugers varsel.

Formand Boris Zeichner aflagde beretningen for de seneste to år inklusive en redegørelse for økonomien. (GF holdes som bekendt efter de nye vedtægter kun hvert andet år og der er ikke fast kontingent længere, men deltagergebyr). Han gennemgik ikke hvert enkelt arrangement fra 2021 og 2022, som der kan læses om på vores hjemmeside.

BZ redegjorde for, at det nye koncept for foreningen går godt, fordi alt er blevet mere forenklet. Den gamle drift med strikse vedtægter og fast kontingent gjorde driften for kompliceret, især fordi det ikke var muligt at finde nogen til at være kasserer og holde styr på kontingent-indbetalinger, revision, bankkonti mv.
Da vi overgik til at være en “interessekreds” i stedet, havde vi cirka 20.000 kr. i kassen. Sidste år blev det besluttet at forny hjemmesiden og flytte til en ny og billigere webudbyder. Hjemmesiden er blevet god og moderne med et frisk layout, men det kostede også cirka 12.000 kr. at rekonstruere hjemmesiden som et engangsbeløb.
Med øvrige udgifter er der – på tidspunktet for GF – cirka 6000 kr. i kassen. Indtægter og udgifter ved de enkelte arrangementer, hvor de mødende betaler deltagergebyr, balancerer nogenlunde, men det er klart, at økonomien ikke tillader de store armbevægelser.

Det er vigtigt for foreningens ansigt udadtil at vi har en god hjemmeside, og Ivan Sønderholm, der selv driver tæppe-sitet jozan.net, har påtaget sig opgaven som webmaster, hvilket vi er meget glade for. Ivan er også ved at rekonstruere de mange fotos, der lå på vores gamle hjemmeside.

Valg til bestyrelsen:
Boris Zeichner, Ivan Sønderholm, Jan Andersen, Henrik Schleppegrell og Mads Raahauge valgtes til bestyrelsen for de næste to år.

Der var ingen indkomne forslag.

Der var ingen indlæg under eventuelt.

Se nedenfor billeder fra aftenen: